• Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir. Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri ziyaretçinin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri’ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Ziyaretçi ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.Ayrıca benzer bir durumda Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri Gizlilik Prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir.
  • Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri, kullanıcıların kendisine https://ozicab.net adlı web sitesi üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
  • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
  • Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri, Web Sitesi vasıtasıyla Web Sitesine üyelik kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili talep edilen bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır.
  • Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
  • Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
  • Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
  • Ozicab İnternet ve Tasarım Hizmetleri, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Menü